Ölçme ve Değerlendirme - 38

Kategori: Ölçme ve Değerlendirme
Soru Sayısı: 12 Soru
Süre: 18 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

PISA’nın hedef yaş grubu hangisidir?

A) 9
B) 12
C) 15
D) 17
E) 18
2)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Koray Alpan, hazırladığı tabloda satıra davranışları, sütuna hedefleri yazmış; belirlediği madde sayısı doğrultusunda davranış ve hedefleri yeterli ve dengeli bir biçimde temsil eden alanları seçmiştir.

Buna göre Koray Öğretmen hangisini yapmıştır?

A) Belirtke tablosu
B) Rubrik Anahtarı
C) Gözlem Formu
D) Kontrol Listesi
E) Derecelendirme Ölçeği
3)

Değerlendirme yöntemlerinden;
I. Doğru-Yanlış
II. Çoktan seçmeli
III. Eşleştirme

Hangileri “çeldirme” temellidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4)

Değerlendirmede en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Essay
B) Kısa cevap
C) Eşleştirme
D) D/Y
E) Çoktan seçmeli
5)

Aşağıdaki değerlendirme yöntemelerinin hangisinde öğrenci dışında; öğretmen, arkadaş, aile gibi paydaşlar da vardır?

A) Yazılı yoklama
B) Sözlü yoklama
C) Çoktan seçmeli
D) Portfolyo
E) Kısa cevaplı
6)

Psikometride madde güçlük indeksi ----- rakamına yaklaştıkça maddenin kolaylaştığı; ------ rakamına yaklaştıkça zorlaştığı anlaşılır.

Metindeki boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?

A) 0 ile 1
B) 1 ve 0
C) 1 ve -1
D) 0 ile -1
E) 1 ile 2
7)

Performans değerlendirmelerden;
I. Akran
II. Öz
III. Rubrik
IV. Gözlem formu

hangileri öğrenci değerlendirmesi kapsamındadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
8)

Günümüzde artık birçok eğitim sistemi daha fazla ve daha ağırlık bir şekilde öğrencilerine gerçek hayatta karşılaşacakları çözebilecek beceriler kazandırmaya çalışmaktadır.

Bu durumun nedeni hangisidir?

A) Okur-yazar oranını artırmak
B) Etkin vatandaşlar kazanmak
C) İstihdam edilebilirliği artırmak
D) Uluslararası değişim programını uygulamak
E) Kültürel çeşitliliği artırmak
9)

PISA’nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırma Programı
B) Uluslararası Okuma Becerilerini Araştırma Programı
C) Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Araştırma Programı
D) Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Programı
E) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
10)

I. Portfolyo
II. Dereceleme ölçeği
III. Essay
IV. Çoktan seçmeli

Verilen değerlendirme yöntemlerinden hangilerinde süreç ve ürün birlikte değerlendirilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) I ve IV
11)

Uluslararası kuruluşlardan biri olan IEA’nin yaptığı izleme sınavları arasında;
I. PISA
II. TIMSS
III. PIRLS

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
12)

Merkezî eğilim ölçülerinden medyan ve mod psikometride hangisini belirlemeye yarar?

A) Grubun homojen mi heterojen mi olduğunu tespit etmeye
B) Sınavın güvenirlik ve geçerliliğini test etmeye
C) Sınav sonuçları puan dizisindeki merkezi bulmaya
D) Sınavın kullanışlı olup olmadığını anlamaya
E) Testin korelasyonunu ortaya koymaya
Başka Sınava Geç