Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 30

Kategori: Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Soru Sayısı: 9 Soru
Süre: 13.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

“Sönmez tarafından oluşturulan bu program, resmî programın hedeflerinin tam karşıtını savunan kişileri yetiştirmek üzere oluşturulan bir programdır. Örtük programdan farklı olarak bu program resmî programa tamamen karşı bir tutum ve eylemi içerir. “

Özellikleri verilen program türü hangisidir?

A) Test edilen program
B) Karşıt program
C) Örtük program
D) Resmî program
E) Önerilen program
2)

Program Değerlendirme Sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygulama
B) Değerlendirme
C) Yönetme
D) Raporlaştırılma
E) Planlama
3)

…………………………………. Türk Dil Kurumuna göre “Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım.” olarak ifade edilmektedir.

Yukarıdaki tanımlamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Anlatım
B) İçerik
C) Kavram
D) Program
E) Genelleme
4)

Aşağıdakilerden hangisi kavramların özellikleri arasında yer almaz?

A) Öğrenilebilirlik
B) Kullanılabilirlik
C) Açıklık
D) Genellik
E) Devamlılık
5)

1. Kavram haritaları
2. Zihin haritaları
3. Kavram karikatürleri
4. Metaforlar ve analojiler
5. İki / üç aşamalı testler

Yukarıdakilerden hangileri kavram öğretiminde ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek araçlar arasında gösterilebilir?

A) 1-3-5
B) 2-3-4-5
C) 3-4-5
D) 1-2-3-4
E) 1-2-3-4-5
6)

1. Kavram Haritaları: Joseph D. Novak tarafından Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70’li yılların başında Cornell Üniversitesinde geliştirilmiştir. Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunar.
2. Zihin Haritaları: D. Bob Gowin tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak not alma tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir.
3. V-Diyagramları : 1980’li yıllarda Tony Buzan ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Başlangıçtaki amacı özellikle fen bilimi alanında laboratuvar araştırmalarının daha etkili olması içindir.
4. Kavram Karikatürleri : Karakterler olayı tartışır veya diyalog hâlinde olur. Karakterlerin fikirleri konuşma baloncuklarında ayrı ayrı ve sırasıyla verilmediler. Karakterlerin görüşleri kısa, öz ve anlaşılır ifade edilmelidir.

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) 2-3
B) 1-2-4
C) 2-3-4
D) 1-4
E) 1-2-3-4
7)

Öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler için daha uygundur.

Özellikleri verilen Web 2.0 Aracı hangisidir?

A) Kahoot
B) Formative
C) Socrative
D) Edmodo
E) Google drive
8)

Sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkân sağlar. Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir, tartışma forumları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir.

Özellikleri verilen Web 2.0 Aracı hangisidir?

A) Kahoot
B) Formative
C) Socrative
D) Edmodo
E) Google drive
Başka Sınava Geç