Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 31

Kategori: Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir, öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir.

Özellikleri verilen Web 2.0 Aracı hangisidir?

A) Kahoot
B) Formative
C) Socrative
D) Edmodo
E) Google drive
2)

Öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir, onlar ile etkileşime girilerek yanıtları görülebilir ve ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir.

Özellikleri verilen Web 2.0 Aracı hangisidir?

A) Kahoot
B) Formative
C) Socrative
D) Edmodo
E) Google drive
3)

Ortak dokümanlar oluşturulabilir. Her bir öğrenci dokümanlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve kendi görüşlerine göre dokümanı düzenleyebilirler. Benzer şekilde öğretmenler de bu dokümanlar üzerinden anlık olarak geri bildirimlerini paylaşabilirler.

Özellikleri verilen Web 2.0 Aracı hangisidir?

A) Kahoot
B) Formative
C) Socrative
D) Edmodo
E) Google drive
4)

Refleksin özellikleri incelendiğinde hangisi yanlış olur?

A) Belli bir uyarıcısı vardır.
B) Belli bir davranıştır.
C) Doğuştan getirilmemiştir.
D) Basit bir davranıştır.
E) Organizmanın biyolojik donanımında yer alır.
5)

Davranışın içgüdü sayılabilmesi için; aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A) Doğuştan gelmesi.
B) Bir türün tüm üyelerinde bulunması.
C) Başka türlerde aynı biçimde bulunmaması.
D) Karmaşık bir davranış örüntüsü olması.
E) Belli bir biyolojik gereksinim ile ortaya çıkmış olması gerekmektedir.
6)

Aşağıdakilerden hangisi “Öğrenmeyi Etkileyen Öğrenenden Kaynaklı Faktörler” arasında yer almaz?

A) Türe Özgü Hazır Oluş - Olgunlaşma
B) Akran öğretimi
C) Genel Uyarılmışlık Hâli ve Kaygı
D) Güdü (Motivasyon -Dikkat
E) Eski Yaşantıların Aktarılması
7)

Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Akran öğretimi yaklaşımı Eric Mazur’un Harvard Üniversitesindeki uygulamalarının ürünlerindendir.
B) Öğrenciyi merkeze alan, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, bir eğitmenin rehberliğinin yanı sıra kendi yaş grubundan, birbirilerini çok daha iyi anlayan “akran”larının desteğinde olan bir süreçtir.
C) Psikolojiden müziğe, bilgisayar biliminden fiziğe kadar birçok alanda akran öğretimi yöntemi kullanılmaktadır.
D) Akran öğretimi yönteminin; kavramsal öğrenme, problem çözümünü artırma, öğrenme zorluklarını giderme, öz güven üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur.
E) Akranlar arasındaki öğrenme sürecindeki öğrenen-öğreten rol değişimi, öğrenme sürecini destekleyici nitelikte değildir.
8)

Aşağıdakilerden hangisi “Öğrenmeyi Etkileyen Öğrenme Yöntemleriyle İlgili Faktörler” arasında gösterilirse yanlış olur?

A) Öğrenmeye Ayrılan Zaman
B) Öğrenilen Konunun Yapısı
C) Öğrencinin Aktif Katılımı
D) Geri Bildirim
E) Algısal Ayırt Edilebilirlik
9)

1. Ön bilgilerinin doğruluğunu test etmiş olur.
2. Aktarmayla yeni yapılandırdığı bilgilerin geçerliğine ilişkin bilgi edinir.
3. Konuya ilişkin mevcut anlayışını detaylandırmasına yardımcı olur.
4. Yeterliliğine ilişkin bilgi verir.
5. Dışsal motivasyonu artırır.

Yukarıdakilerden hangileri geri bildirimin (dönüt) öğrenen açısından yararları içerisinde yer alır?

A) 1-3-5
B) 2-3-4-5
C) 3-4-5
D) 1-2-3-4
E) 1-2-3-4-5
Başka Sınava Geç