Doğru - Yanlış - 11

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

"Serbest zaman eğitimi verme, serbest zamanlarını değerlendirme olanakları sunma" hangi eğitim süreci ile ilgilidir?

A) Sosyal-kültürel Hizmetler
B) Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri
2)

Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Koşullardan biridir? (s127)

A) İlerlemeci eğitim anlayışının benimsenmesi
B) Eğitimde bireyin bilişsel yönlerine verilen önemin giderek artması
3)

Bir meslek olarak okul danışmanlığı, ilk olarak

A) Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkar
B) Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkar
4)

Rehberlik çalışmaları başlangıçtan günümüze bakıldığında, hangisi doğru değildir?

A) 1900-1920 yıllar arası “meslek seçimi ve işe yerleştirme” ağırlıklı
B) 2000’den günümüze ise “duyusal gelişim” ağırlıklı
5)

Parsons Modeli:

A) mesleki rehberlik etmektir
B) eğitsel rehberlik etmektir
6)

Öğrencilerin ayrıntılı incelenmesini tanınmasını gerektiren ve çok sayıda ölçme aracının geliştirilmesine katkıda bulunan bir modeldir.

A) Özellik Faktör Modeli (Klinik Model)
B) Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören Rehberlik Modeli
7)

"Rehberlik için eğitim programlarının içinde ders saati ayrılmasına katkıda bulunmuştur." (s128)

A) Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli
B) Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model
8)

"Rehberliğin süreklilik ilkesi ile çelişen model:" (s128)

A) Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören Rehberlik Modeli
B) Özellik Faktör Modeli (Klinik Model)
9)

"En güncel Rehberlk Modeli Yaklaşımı:"

A) Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli
B) Parsons Modeli
10)

Rehberlik dersinin zorunlu hâle gelmesi gibi tartışmalar ile gelişim gösteren şura hangisidir?

A) 8
B) 9
Başka Sınava Geç