Doğru - Yanlış - 14

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Bireysel planlama, Müdahale hizmetleri, Sistem desteği, Rehberlik müfredatı PDR örgütlenme modellerinden hangisidir?

(Değerli hocam. Soru üretmek, yayınlamak, yazılımı ayakta tutmak, her yoruma cevap vermek, her hatalı soru bildiriminde soruyu tekrar incelemek... Daha sayamadığımız tüm çaba ve emeklerimize rağmen bazı öğretmen arkadaşlarımız "Oy Verin" butonuna tıklayarak düşük puan verip hakarete varır derecede olumsuz yorumlar yapmaktadır. En çok indirilen uygulamayız, en büyük soru havuzunu tamamen ücretsiz sunuyoruz. Lütfen olumlu yorumlarınızla bizlere destek olunuz. Zira tek motivasyonumuz sizlerden gelen olumlu yorumlar.. Başarılar dileriz.)

A) Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları Modeli
B) Görevler Modeli
2)

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunda hangisi yoktur?

A) Ödül ve disiplin kurulu temsilcisi
B) Köy / Mahalle Muhtarı
3)

Eğer okulda psikoljik danışman yoksa: 

A) Meb'den müşavirlik hizmeti alınır.
B) RAM’dan müşavirlik hizmeti alınır.
4)

MEB rehberlik hizmetleri kapsamında, doğal afet, terör, göç, intihar, ölüm-yas, cinsel istismar gibi travmatik ve zorlu olaylar karşısında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yürütülmektedir.

Hangi kapsamdadır?

A) Okul Psikososyal Destek Ekipleri
B) Psikolojik Danışma (RPD) Hizmetleri
5)

Okul Psikososyal Destek Ekipleri içinde hangisi yer almaz?

A) Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir sınıf rehber öğretmeni
B) Okul Aile Birliği Başkanı
6)

Tehdit, şantaj, cinsel içerikli bir istismar, suça veya uyuşturucu kullanımına teşvik durumu varsa

A) Sadece okul müdürü bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
B) Tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
7)

İhmal ve istismar vakası şüphesinde ilk başvurulacak yerler arasında değildir?

A) İl/İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü
B) Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi
8)

Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Genel Özelliklerinden birisi de tüm öğrencilerin üniversiteye ve/veya iş yaşamına geçiş yapmaları için gerekli olan yeterlikleri kazanmaları için tasarlanır.

Bu hangi genel özelliği ile ilgilidir?

A) Sonuç temellidir.
B) Gelişimseldir ve kapsamlıdır.
9)

"Rehberlik ve psikolojik danışma programları; bireyi tanıma, bilgi verme, müşavirlik, psikolojik danışma, sevk etme, yerleştirme ve izleme gibi etkinlik ve hizmetleri içeren kapsamlı bir programdır."

Kapsamlı Rehberlik hangi genel özelliklerindendir?

A) Gelişimseldir ve kapsamlıdır.
B) Takım çalışmasını gerektirir.
10)

"Okullarda verilecek RPD hizmetleri 3 hedef doğrultusunda hazırlanır. Bunlar genel hedef, yerel hedef ve özel hedeftir." 

A) D
B) Y
Başka Sınava Geç