Doğru - Yanlış - 12

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

"Kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır."

A) Rehberliğin tanımı
B) Rehberliğin amacı
2)

"Rehberlik ile ilgili bir genelleme değildir?"

A) Bireye yardım etme işidir.
B) Bireye öğüt vermektir.
3)

“İnsancıl psikoloji” akımı özellikle; (s129)

A) normal bireyin gelişimini inceler.
B) tüm bireylerin gelişimini inceler.
4)

Hangisi Rehberlik İlkelerinden sayılmaz?

A) İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
B) Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları derinlemesine tanımak gerekir.
5)

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır:

A) D
B) Y
6)

"RPD yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardımdır."

A) D
B) Y
7)

"RPD yardımının temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış vardır."

A) D
B) Y
8)

"RPD bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez."

A) D
B) Y
9)

"Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir."

A) Psikolojik danışma
B) Rehberlik
10)

"Öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyumlarını ve böylece öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en etkili bir şekilde yararlanmalarını, amaçlayan hizmetlerdir."

A) Oryantasyon
B) Bireyi Tanıma
Başka Sınava Geç