Doğru - Yanlış - 13

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Hangisi Oryantasyon hizmetleri kapsamında olamaz?

A) Okulun sağlık hizmetleri
B) Okulun bina ve olanakları, çevre
2)

"Öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel ve mesleki tercihler yapmalarına yardım etmeye yöneliktir." (s130)

A) Bilgi Toplama ve Yayma
B) Bireyi Tanıma
3)

Eğitim programı, ders, kurs ve başka bir okul gibi yerleştirmeleri:

A) Eğitsel yerleştirmeler
B) Mesleki yerleştirmeler
4)

Öğrencilerin bir iş veya mesleğe yerleştirilmeleri:

A) Mesleki yerleştirmeler
B) Eğitsel yerleştirmeler
5)

Öğrencilerin eğitsel kollara yerleştirmeleri: (s126)

A) Eğitsel yerleştirmeler
B) Sosyal yerleştirmeler
6)

Okuldan mezun olan öğrencilerin ya da bir alanı tercih eden öğrencinin izlenmesi:

A) Müşavirlik
B) İzleme
7)

"Dolaylı yollardan öğrencilere sunulan hizmetlerdir.Hizmetler öğrencilere değil okuldaki diğer personele yöneliktir. Okuldaki yöneticilerin ve diğer öğretmenlerin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını sağlamaya yönelik olabilir."

A) İzleme
B) Müşavirlik
8)

"Bireyi tanıma, oryantasyon,bilgi verme, psikolojik danışma,yerleştirme ve izleme biçiminde altı kategoride ele alınmıştır."

A) Hizmetler Modeli
B) Süreç Modeli
9)

Psikolojik danışmanlar; psikolojik danışma, müşavirlik ve koordinasyon rollerini üstlendiği Rehberlik modeli hangisidir? (s132)

A) Süreç Modeli
B) Görevler Modeli
10)

“Zaman zaman kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.” biçiminde ifadedeki sıkıntı, 

A) Zaman kavramıdır.
B) Belirsizlik kavramıdır.
Başka Sınava Geç