Doğru - Yanlış - 6

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Korelasyon bağıl değer olarak değerlendirilmelidir.

A) D
B) Y
2)

Korelasyon katsayısı ile neden-sonuç ilişkisi kurulamaz.

A) D
B) Y
3)

Öğretime konu olan içeriğin testte ne ölçüde temsil edildiğini belirlemek,

A) Güvenirlik ile ilgilidir.
B) Kapsam geçerliliği ile ilgilidir.
4)

Yordama geçerliliğinde geçerlilik katsayısının 0 ile 1 arasında değişmesi beklenir.

A) D
B) Y
5)

Yordama geçerliliğinde en zor ve önemli nokta;

A) Ölçüt(ün) belirlenmesidir.
B) Ölçümün belirlenmesidir.
6)

Yapı geçerliliği, bir testin dayandığı kuramsal temelleri ne derece iyi örneklediğiyle ilgilidir.

A) D
B) Y
7)

“Eğer kişi iki defa teste tabi tutulursa iki testten aldığı puanlar birbirine benzer midir ya da birbirine ne kadar yakındır?”

A) Geçerlilik
B) Güvenirlik
8)

Ölçme işleminde hata miktarı arttıkça gözlenen puanın gerçek puana olan farkı;

A) Azalmaya başlar.
B) Artmaya başlar.
9)

X = Bireylerin ölçme aracından elde ettiği gözlenen puanı
T = Bireylerin gözlenemeyen gerçek puanı
E = Ölçmeye karışan hata miktarı

X = T + E formülü neyin önemini bulmaya yöneliktir?

A) Geçerlilik
B) Güvenirlik
10)

s=8 ve rx=.75 ise Sh=8√1−.75=4 buradaki 4 sonucu Ölçmenin;

A) Standart hata hesabıdır.
B) Güvenirlik katsayısı hesabıdır.
Başka Sınava Geç