Doğru - Yanlış - 7

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Bir kişi 100 üstünden 50 puan almış ve Sh=4 ise gerçek puanı %68 olasılıkla

A) 46-54
B) 38-62
2)

Bir kişi 100 üstünden 50 puan almış ve Sh=4 ise gerçek puanı %95 olasılıkla

A) 46-54
B) 42-58
3)

Bir kişi 100 üstünden 50 puan almış ve Sh=4 ise gerçek puanı %99 olasılıkla

A) 38-62
B) 42-58
4)

Güvenilirlik katsayısı 0 ile 1 arasında değişir.

A) D
B) Y
5)

Test-tekrar test yöntemi, başarı testleri için çok tercih;

A) Edilmekte
B) Edilmemekte
6)

“Test kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturur mu?” sorusu hangi cevabı bulmaya yöneliktir?

A) İç tutarlılık katsayısı
B) Yordama tutarlılığı
7)

Güvenirliği anlamak için kullanılan Test Yarılama yönteminde testin tümüne ilişkin bir güvenilirlik katsayısı .... aracılığıyla hesaplanır.

A) Pisagor bağıntısı
B) Spearman-Brown formülü
8)

Güvenirlik ölçme yöntemlerinden (KR-20 ve KR-21) testin kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı ile ilgili bilgi verir. Buna

A) İç tutarlılık katsayısı denir.
B) Dış tutarlılık katsayısı denir.
9)

Bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden "ne" artar?

A) Kararlılık
B) Duyarlılık
10)

Duyarlılıkta hata miktarı azalacağından güvenilirlik artar.

A) D
B) Y
Başka Sınava Geç