Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 8

Kategori: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğini yavaşlatmak için doğru bir yaklaşım değildir?

Bu sorular, öğretmenlerimizi destek amacıyla Metin Özdamarlar tarafından ücretsiz olarak paylaşılmıştır. Daha fazla kişiye ulaşması amacıyla tarafımızdan da ücretsiz olarak paylaşılmıştır. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizle.

A) Yenilebilir enerji kaynakları kullanmak
B) Ormanlaştırılan alanları artırmak
C) Termik santral kullanımı artırmak
D) Plastik kullanımını azaltmak
E) Toplu taşıma tercih etmek
2)

Sıfır atık yaklaşımı ile;
I. Çevreci
II. Duyarlı
III. Bilinçli

Hangi tür tüketiciler hedeflenmektedir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3)

Sıfır Atık projesi ile kaynakların verimli kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini azaltması beklenemez?

A) Maliyetleri
B) Sera gazlarını
C) Çevre kirliliğini
D) Sürdürülebilirliği
E) Küresel ısınmayı
4)

Dünya’nın sınırlı kaynaklarına artan talepler ve sürdürülebilir bir hayat için yeni bir yaklaşıma şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’de yaklaşım gittikçe yaygınlaşmakta; çeşitli uygulamalar hayata geçirilmektedir. Zira nüfusun hızla artması, şehirleşme ve tüketim maddelerinin çeşitlenmesi ile atık miktarı artmakta ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Yukarıda bahsedilen yaklaşım hangisidir?

A) Sivil Diyalog
B) Sıfır Atık
C) Yeşil Kariyer
D) Çevre Okuryazarlığı
E) Doğa Eylem Planı
5)

----------------, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır.

Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Sürdürülebilir kalkınma
B) İklim değişikliği
C) İklim diplomasisi
D) Sera etkisi
E) Enerji dengesi
6)

Türkiye Cumhuriyeti, kaç yılında Paris Antlaşması’na resmi olarak taraf olmuştur?

A) 1976
B) 1987
C) 1993
D) 2012
E) 2021
7)

Hava olayları aşağıdaki verilen katmanlardan hangisi gerçekleşir?

A) Mezosfer
B) Troposfer
C) Termosfer
D) İyonosfer
E) Stratosfer
8)

Aşağıdakilerden hangisi iklim diplomasisi ile ilgilidir?

A) Paris Antlaşması
B) Sıfır Atık Projesi
C) Yeşil Çatı Hareketi
D) Enerji Verimliliği Uygulaması
E) Yenilebilir Enerji Kaynakları
9)

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2021 Raporu’nun (IEA, 2021) “Teknoloji ve Bölgelere Göre 2020-2050 Dönemindeki Seçilmiş Temiz Enerji Teknolojileri İçin Kestirilen Pazar Payları” bölümündeki kestirimlere göre,2050’ye Kadar Net Sıfır Salım Senaryosu altında 2050’ye kadar en fazla yatırım gerektiren teknolojilerde en başta hangisi gelmektedir?

A) Açık Rüzgâr Enerjisi
B) Yakıt Hücreleri
C) Bataryalar
D) Dalga enerjileri
E) Enerji verimliliği işleri
10)

Karbon emisyonunun azaltılması için;
I. Kara
II. Hava
III. Demir

Ulaşım yollarından hangileri tercih edilmelidir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç