Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 9

Kategori: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi “maladaptasyon” ile ilgili değildir?

(Değerli hocam. Soru üretmek, yayınlamak, yazılımı ayakta tutmak, her yoruma cevap vermek, her hatalı soru bildiriminde soruyu tekrar incelemek... Daha sayamadığımız tüm çaba ve emeklerimize rağmen bazı öğretmen arkadaşlarımız "Oy Verin" butonuna tıklayarak düşük puan verip hakarete varır derecede olumsuz yorumlar yapmaktadır. En çok indirilen uygulamayız, en büyük soru havuzunu tamamen ücretsiz sunuyoruz. Lütfen olumlu yorumlarınızla bizlere destek olunuz. Zira tek motivasyonumuz sizlerden gelen olumlu yorumlar.. Başarılar dileriz.)

A) Etkilenebilirlik
B) Yanlış uyum
C) Sera gazı salımları
D) Adaletsiz sonuçlar
E) Pozitif sonuçlar
2)

1992 Rio Konferansı’nda 178'den fazla ülke, insan yaşamını iyileştirmek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere küresel bir ortaklık kurmak için kapsamlı bir eylem planı olan aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?

A) Kyoto Protokolü
B) Paris Antlaşması
C) Gündem-21
D) Bonn Antlaşması
E) İklim Paktı
3)

Kirlilik, drenaj sistemleriyle ilgili başka bir sorundur. Bir şehre yağmur yağdığında, su kirletici maddelerle dolar. Bu kirleticiler daha sonra yeraltı boru ağlarıyla nehirlere ve göllere taşınır; bu da yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir. Yeşil çatılardaki bitkilerse, yağmur suyunu filtreleyerek zararlı toksinleri uzaklaştırır ve içme suyunun kirlenme riskini azaltır.

Parçada “yeşil çatı” hareketinin hangi yararından bahsedilmiştir?

A) Kentin havasını soğutmasından
B) Enerji maliyetini azaltmasından
C) Suyu süzmesinden
D) Gıda güvenliğini sağlamasından
E) Kentsel selleri önlemesinden
4)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) olarak belirlenen amaçlardam biri şu şekildedir:

Tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek.

Buna amacın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A) Nitelikli bir eğitim vermeye
B) Erişilebilir temiz enerjiye
C) Yoksulluğa son vermeye
D) İklim eylemlerine
E) Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya
5)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) olarak belirlenen 17 Amaçtan bazıları şöyledir:
9. Amaç – “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek
12. Amaç – “Sorumlu Üretim ve Tüketim”: Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak.

Bu amaçların hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?

A) Sosyal
B) Siyasi
C) Çevresel
D) Ekonomik
E) Sanatsal
6)

Genel olarak enerji, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler ile sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak
B) Gürültü
C) Görüntü
D) Hava
E) Su
7)

“Sıfır Atık Mavi” projesiyle;
I. Denizler
II. Kıyılar
III. Akarsular

Hangilerinin korunması ulusal bir öncelik hâline getirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8)

Türkiye’de ilk Sıfır Atık uygulaması;
I. Cumhurbaşkanlığı
II. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
III. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
IV. Tarım ve Orman Bakanlığı

Hangileri tarafından başlatılmıştır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV
9)

Sıfır atıkta en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maliyetleri olabildiğince kısmak
B) Her türlü israfın önüne geçmek
C) Çevresel riskleri azaltmak
D) Paydaşların iş birliğini sağlamak
E) Poşet kullanımını ücretli hâle getirmek
10)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya toprağının üst kaç santimetresi tüm atmosferden neredeyse iki kat daha fazla karbon içermektedir?

A) 5 cm
B) 10 cm
C) 20 cm
D) 25 cm
E) 30 cm
Başka Sınava Geç