Dijital Yetkinlik - 8

Kategori: Dijital Yetkinlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

EBA, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hangi birim tarafından yönetilmektedir?

A) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
B) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
2)

Farklı yeteneklere, tecrübelere ve görüşlere sahip insanların bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelebilmesi ve beraber çalışmasıdır. Günümüz dünyasında mesleklerin ve geliştirilen projelerin disiplinlerarası çalışma gerektirmesi, bunu gerekli kılar.

Metinde yeterlik için gerekli olan hangi temel değerden bahsedilmiştir?

A) Eleştirel düşünmek
B) Takım çalışması yapmak
C) Problem çözmek
D) Teknoloji okuryazarı olmak
E) Yenilikçilik
3)

• Sway
• Storyboardthat

Yukarıda verilenler bir öğretmenin sahip olması gereken hangi dijital yeterlikle ilgilidir?

A) Ölçme ve değerlendirme
B) Öğrenme ortamları geliştirme
C) Uzaktan eğitim verme
D) Tasarım temelli problem çözme
E) Etkileşimli video ve animasyon oluşturma
4)

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğunun eğitimciler için dijital vatandaşlığa yönelik standardı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A) Öğrencilere olumlu ve sorumlu bir şekilde dijital dünyaya katılmaları ilham vermeleri
B) Güvenlik açıkları nedeniyle dijital yeterlikleri güncel tutmaları
C) Koşulsuz her öğrenciye internet erişimi sağlamak
D) Sanal ortamı bankacılık, eğitim, sağlık vb. temel alanlarda kullanabilmek
E) Kişisel verilerin korunmasına azami özen göstermek
5)

“UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi”nde toplam kaç yetkinlik vardır?

A) 9
B) 12
C) 18
D) 20
E) 22
6)

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır.

Kişisel verilen korunmasında dikkat edilecek kurallara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Verilerin belli bir amaç için kullanıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılması
B) Kişisel verilerin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması
C) Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması
D) Kişisel verilerin doğru ve güncel olması
E) Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması
7)

Dijital yetkinlik aşağıdakilerden hangisi için Avrupa Birliğinin 8 temel yetkinliğinden biri olarak kabul edilmektedir?

A) Sosyalleşme
B) Hayat boyu öğrenme
C) Yenilikçi olma
D) İnovatif düşünme
E) Girişimci olma
8)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Resmî Gazete’de yayımlanarak kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 2000
B) 2002
C) 2013
D) 2016
E) 2018
9)

“Geniş Tabanlı Öğretmen Dijital Yeterlilik Çerçevesi”de yer alan alanlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Teknik
B) Teknolojik
C) Mevzuat
D) Eğitsel ve öğretici tasarım
E) Disiplin /İçerik
10)

Covid-19 sürecinde kullanılan uzaktan eğitim araçlarına;
I. Hibrit
II. Mobil
III. Uzaktan

Öğrenme yöntemlerinden hangileri kullanılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç