Dijital Yetkinlik - 9

Kategori: Dijital Yetkinlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

3D yazıcılar aşağıdakilerden hangisinde yaygın olarak kullanılır?

(Değerli hocam. Soru üretmek, yayınlamak, yazılımı ayakta tutmak, her yoruma cevap vermek, her hatalı soru bildiriminde soruyu tekrar incelemek... Daha sayamadığımız tüm çaba ve emeklerimize rağmen bazı öğretmen arkadaşlarımız "Oy Verin" butonuna tıklayarak düşük puan verip hakarete varır derecede olumsuz yorumlar yapmaktadır. En çok indirilen uygulamayız, en büyük soru havuzunu tamamen ücretsiz sunuyoruz. Lütfen olumlu yorumlarınızla bizlere destek olunuz. Zira tek motivasyonumuz sizlerden gelen olumlu yorumlar.. Başarılar dileriz.)

A) İleri imalat teknolojilerinde
B) Nesnelerin internetinde
C) Veri biliminde
D) Finans teknolojilerinde
E) Sosyal medyada
2)

Öğretmenler mesleklerini, anlayışlarını sürekli olarak değiştirmelerini ve geliştirmelerini gerektiren oldukça karmaşık, dinamik sınıf ortamlarında icra ederler. Bu nedenle öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikler ve beceriler, öğretmen yetiştirme alanının tartışmaları arasındadır. Öğretmen eğitiminde çeşitli yaklaşım ve çerçeveler benimsenmeye başlanmıştır. Bunlardan biri de Shulman’ın (1986) ortaya koyduğu “Pedagojik Alan Bilgisi (PAB)” modelidir. Bu model, öğretmenin edineceği bilgileri,

I. Alan bilgisi,
II. Pedagojik bilgi
III. Pedagojik alan bilgisi

Hangileri biçiminde ele almaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
3)

Ev otomasyonu olarak ısıtma, soğutma, su, güvenlik gibi hizmetlerde internete bağlı sensörler ile durum bilgisinin kullanıcıya aktarılması ve kullanıcının manuel veya kural temelli otomatik çalışma ile evdeki aktüatörleri çalıştırarak hedefine ulaşması; bu tip sistemlerin en temel örneklerinden biridir.

Parçada gelişen hangi teknolojilere örnek verilmiştir?

A) Bulut teknolojileri
B) Nesnelerin interneti
C) Yapay zekâ
D) İleri imalat teknolojileri
E) Otomasyon
4)

Öğrenenlerin farklı ihtiyaçlarına ve öğrenme hedeflerine göre dijital kaynakları kullanan bir öğretmen “Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi”ndeki hangi kriteri uygulamıştır?

A) İş birliği yapma
B) Dijital iletişim kurma
C) Kişiselleştirme
D) Rehberlik yapma
E) Dijital problem çözme
5)

Pandemi sürecinde öğrenciler bir yandan yüz yüze eğitim devam ederken bir yandan çevrim içi öğrenme ortamlarında eğitime devam etmiştir. Bu durum hangi öğrenme modeline örnek verilebilir?

A) Feedback
B) Montessori
C) Flipped
D) Hibrit
E) Socrative
6)

Yeterliklerin çalışılmasında temel alınan bir değerler grubu Gardner tarafından “Gelecek İçin 5 Zihin”) eserinde açıklanmıştır. Gardner, bu eserinde bireylerin eğitimleri için temel alınan değerlerin kendilerine hayat boyu öğrenme ve gelişim fırsatı sunmasını, bunun da toplum hayatının gelişimine katkı sağlayacağını belirtmiştir.

Bu zihin türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dâhi
B) Sentezleyen
C) Etik
D) Yaratıcı
E) Saygı duyan
7)

Mobil öğrenme türünde;
I. Formal
II. İnformal
III. Non-formal

Öğrenme etkinliklerinden hangileribütünleştirilerek kullanılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
8)

Aşağıdakilerden hangisi “makine öğrenmesi” olarak tanımlanabilir?

A) Otomasyon
B) Girişimcilik
C) İnovasyon
D) Yapay zekâ
E) Android
9)

Aşağıdakilerden hangisi dijital yeterlik çerçevelerinden biri değildir?

A) Öğretim hedefleri
B) Okul-aile iş birliği
C) Müfredat
D) Öğretim yöntemleri
E) Öğrenme ortamları
10)

Medya okuryazarlığı,
I. Dijital medyadaki mesajları eleştirel bir şekilde alma ve yanıtlama
II. Medya mesajlarını kökenleri ve amaçları açısından değerlendirebilme
III. Medyadaki tüm paylaşılanları koşulsuz kabul etme

Hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç