Dijital Yetkinlik - 10

Kategori: Dijital Yetkinlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Ekim 2022
Kalan Süre
59
1)

Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı kaç yılları için planlanmıştır?

A) 2021-2027
B) 2021-2025
C) 2025-2030
D) 2025-2040
E) 2023-2040
2)

Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı’nın ana kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokratlar
B) Öğretmenler
C) Yöneticiler
D) Öğrenciler
E) Yazılımcılar
3)

• Devletlerin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir.
• Öğretmenlerin dijital yeterliklerine dair en güncel politika belgelerinden biridir.

Bilgi verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çevresi
B) Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
C) Türkiye’de Öğretmen Dijital Yeterlikleri Raporu
D) AB Dijital Eylem Planı
E) Avrupa Dijital Beceri Sertifikası
4)

Dijital yeterlik, görevleri yerine getirmek için BİT ve dijital medyayı kullanırken gerekli olan bilgi, beceri, tutumlar sorunları çözmek; iletişim kurmak; bilgileri yönetmek; işbirliği yapmak; içerik oluşturmak ve paylaşmak; ve iş, boş zaman, katılım, öğrenme, sosyalleşme, tüketme ve güçlendirme için etkili, verimli, uygun, eleştirel, yaratıcı, özerk, esnek, etik, yansıtıcı bir şekilde bilgiyi yapılandırmak olarak tanımlanmaktadır.

Bu yönleriyle dijital yeterlik aşağıdaki okuryazarlık türlerinden hangisini içermez?

A) Medya
B) Bilgi
C) Eleştirel düşünme
D) Problem çözme
E) Sanat
5)

Öğrenciler akıllı telefonlar, tabletler ve sosyal ağ uygulamaları gibi araç ve ortamlarla giderek daha fazla zaman geçirmektedirler.

Bu durum, öğretmenlerin eğitim alanındaki hangi yeterliğe sahip olmasını zorunlu tutmaktadır?

A) Medya
B) Çevre
C) Dijital
D) Finans
E) Bilgi
6)

Aşağıdakilerden hangisi “dijital vatandaşlık” kavramını tanımlar?

A) Teknoloji kullanımına ilişkin davranış normlarıdır.
B) Genel Ağ’a koşulsuz olarak erişebilmeyi kapsamaktadır.
C) Yazılım ve kodlama bilgisine yeter düzeyde sahip olmaktır.
D) E-devlet hizmelerinden faydalanmaktadır.
E) Genel ağa asgari düzeyde erişim hakkına sahip olmaktır.
7)

Bilgisayar, iletişim ve ağ/internet ortamlarında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlardır.

Tanımı verilen etik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim
B) Bilişim
C) Bireysel
D) İşletme
E) Mesleki
8)

Matematik Öğretmeni Abdurrahman Tekeli, derste bilim teknolojilerini kullanarak ölçme ve değerlendirme yapmak ve sonuçlarını ise hemen almak istemektedir.

Buna göre Abdurrahman Öğretmenin hangi programı seçmesi uygun olur?

A) Canva
B) Snagit
C) Kahoot
D) Zoom
E) Stat Planet
9)

• Google Analytics
• YÖK Atlas
• Web Scrapers
• TÜİK

Verilenler hangi amaçla teknoloji kullanımına örnek verilebilir?

A) Ders materyali kullanma
B) Uzaktan eğitim verme
C) Tasarım yapma
D) Veri elde etme
E) Dijital ölçme
10)

Dijital dönüşüm;
I. Yaratıcılık
II. İnovasyon
III. Güncellik

Hangilerini merkeze alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç