Eğitim Araştırmaları AR-GE - 19

Kategori: Eğitim Araştırmaları Ar-Ge
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

• Mülakatlar
• Gözlemler
• Görüşmeler
• Dokumanlar

Yukarıda verilenler nitel araştırmalarda hangisine örnek verilebilir?

A) Odaklara
B) Analiz birimlerine
C) Yazılı raporlara
D) Veri toplama stratejilerine
E) Veri toplama şekillerine
2)

Nitel ve nicel araştırmalar arasındaki farkların verildiği tablonun hangi satırında yanlışlık yapılmıştır?

Nitel -- Nicel 

A) Genellenebilirliği yoktur. -- Genellenebilirliği vardır.
B) Sayısal değerlere indirgenir. -- Sözel ifadelerle betimlenir.
C) Dışarıdan müdahale edilmez. -- Amacı doğrultusunda yönlendirilebilir.
D) Bilgi kaynaklarının sağlaması yapılarak gerçekleştirilir. -- Ölçümler istatistiksel indekslere bağlıdır.
E) Ne doğrusal ne ardışıktır. -- Genellikle doğrusaldır.
3)

Girişimcilikte,
I. Sosyal
II. Kültürel
III. Ekonomik

Hangileri açısında katma değer oluşturmak amaçlanmaz?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
4)

Bilim araştırmaların raporu yazılırken bazı kurallar vardır.

Tezler hariç bilimsel raporlarda sayfa numarası nereye yazılır?

A) Sayfanın sol üst köşesine
B) Sayfanın üst ortasına
C) Sayfanın sağ üst köşesine
D) Sayfanın sağ alt köşesine
E) Sayfanın sol alt köşesine
5)

Görselde hangi yayın türünün kaynak listesinde gösterimine örnek verilmiştir?

A) Kitap
B) Tez
C) Makale
D) Elektronik
E) Dergi
6)

Hazırladığı AB projesi için ortak bulmak isteyen İngilizce Öğretmeni Gülten Uysaloğlu hangi sisteme girmelidir?

A) PCT
B) EPC
C) OID
D) ESEP
E) UA
7)

Faydalı model kaç yıl koruma sağlar?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
8)

Yaratıcı Problem Bulma’nın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri bulma
B) Problem bulma
C) Karışıklık bulma
D) Fikir bulma
E) Çözüm bulma
9)

Proje Yaşam döngüsünün en önemli aşaması “Planlama” sürecidir.

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın önemi ile ilgili değildir?

A) Kaynakların ne zaman ve nasıl kullanılacağını gösterir.
B) İşlerin birbiriyle ilişkisini gösterir.
C) Karşılaştırma yapma ve düzeltme yapma imkânı verir.
D) Projenin bütünü yerine parçaları hakkında açık olarak fikir verir.
E) Kaynak, zaman ve maliyetin ortaya çıkmasını sağlar.
10)

“Uzaktan ve yüz yüze öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi başarıları arasında bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilen araştırma sorusunu incelediğimizde bu araştırmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçe dersi başarısı
B) Öğretmen
C) Uzaktan eğitim
D) 5. Sınıf öğrencileri
E) Ders veriliş biçimi
Başka Sınava Geç