Eğitim Araştırmaları AR-GE - 20

Kategori: Eğitim Araştırmaları Ar-Ge
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 05 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Araştırmalarda farklı örnekleme yöntemleri vardır.

“Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği” incelendiğinde hangi tür örnekleme yapıldığı söylenebilir?

A) Amaçlı
B) Uygun
C) Tabakalı
D) Sistematik
E) Basit seçkisiz
2)

Akademik amaçlı kullanılabilecek bazı arama motorları vardır.
Bunlar arasında;
I. tez.yok.gov.tr
II. Dergipark
III. Google Trends

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3)

Aşağıdaki araştırma türlerinden hangisini yapabilmek için üst düzey bir eğitime gerek yoktur?

A) Anlatı
B) Eylem
C) Fenomenolojik
D) Durum
E) Etnografi
4)

Bir okul için patent başvurusunda bulunuluyorsa, sisteme bazı belgeleri yüklemek gereklidir.
Bu belgeler arasında;
I. İstem
II. Tarifname
III. Özet
IV. Ödeme dekontu

Hangileri sayılabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
5)

Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin, belli hedeflere odaklanılarak çıplak gözle ya da bir araç kullanılarak izlenmesi suretiyle toplanması sürecine ne ad verilir?

A) Gözlem
B) Anket
C) Sayıltı
D) Görüşme
E) Tanım
6)

Patente başvurmak patent almak zor bir süreçtir. Belli durumlarda patent yerine “faydalı model” için başvuruda bulunulabilir.
Buna göre faydalı model;
I. Buluş basamağının olmaması
II. Tekniğin bilinen durumu aşmaması
III. Ekonomik kazancın gözetilmesi

Durumlarının hangilerinde değerlendirilebilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7)

[Kılıç Çakmak, E. (2007). Arayüz tasarımında yeni bir yaklaşım: Paralel öğretim tasarımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 1-22.]

Yukarıda hangi kaynak türünün kaynaklar listesindeki görünümüne yer verilmiştir?

A) Makale
B) Kitap
C) Tez
D) Kitap bölümü
E) Elektronik kaynak
8)

Bu araştırma türünde, eğitimle ilgili araştırma öğretim süreci içerisinde kullanılan bir yöntem olması nedeniyle öğretmenlerin rolünü “araştırmacı öğretmen” olarak değiştirmektedir. Bu türde araştırma yapan öğretmenler yalnızca akademisyenlerin ürettikleri bilgiyi kullanan bireyler değil, bunun ötesinde bu bilgilerden de yararlanarak kendi karşılaştıkları problemlerle ilgili çözümleri kendileri geliştirerek yeni bilgi üreten ve bu sayede uzmanlıklarını ve mesleklerini geliştiren kişilerdir.

Bilgi verilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatı
B) Eylem
C) Fenomenolojik
D) Durum
E) Etnografi
9)

Yenilikçiliğin (inovasyon) var olma durumu okullara yorumlanacak olursa aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tamamen yeni/önceden denenmemiş yenilikler olabileceği gibi sadece o okul için yeni olan yenilikler yapılabilir.
B) Yenilikler okulun içerisinde geliştirilebileceği gibi dışarıdan da alınabilir.
C) Yeniliğin kabullenilmesinde, onun nitelikleri belirleyici olacaktır.
D) Okulun ekonomik koşulları ve iç politikaları yeniliklerin benimsenmesinde etkisi yoktur.
E) Okulun yapısı ile çok uyumlu bir yeniliğin benimsenmesi çok kolay gerçekleştirilir.
10)

Bir bilimsel raporda, okuyucuya detaylı bilgi (matematiksel kanıtlar, büyük tablolar, kelime listeleri, anket örneği veya araştırmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar programları, izinler, vb.) sunulmak istendiğinde okuyucunun dikkatini dağıtmamak için bu bilgiler nerede verilebilir?

A) İçindekiler
B) Kaynaklar
C) Giriş
D) Bibliyografya
E) Ekler
Başka Sınava Geç