Eğitim Araştırmaları AR-GE - 21

Kategori: Eğitim Araştırmaları Ar-Ge
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 05 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

• Tarihsel örgütleme
• Hayat hikâyeleri
• Çoklu durum ve çoklu alan

Yukarıda verilenler araştırma türlerinden hangisine örnek verilebilir?

A) Durum
B) Eylem
C) Etnografi
D) Anlatı
E) Fenomenolojik
2)

Bir araştırmanın sonuçları ve materyalleri değiştirilerek yayımlanıyorsa yayın etiğine uyulmayan hangi durum gerçekleşmiştir?

A) Dilimleme
B) Uydurma
C) Çarpıtma
D) Aşırma
E) Süzme
3)

Odağı, öğretmenin mesleki gelişimine, öğrencinin öğrenmesine ve eğitimin sosyal meselelerine katkı sağlayacak sosyal bağlamı inceleme olan bir araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatı
B) Eylem
C) Fenomenolojik
D) Durum
E) Etnografi
4)

Bu aşamada proje yöneticisi ve ekip üyeleri birçok teknik ve örgütsel düzenlemeleri yapar ve yönetir. Projenin performansı düzenli olarak yapılan işlerin performansı ile izlenir. Bu süreçte ekip elemanları sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı içinde bulunmalıdırlar. Ekip olarak çalışacak kişiler bir araya gelir ve projede verilen görevi bu aşamada yerine getirir.

Metinde Proje Yaşam Döngüsü’nün hangi aşamasına yer verilmiştir?

A) Kapanış
B) Kontrol
C) Uygulama
D) Başlangıç
E) Planlama
5)

Genel olarak projeler, büyüklüklerine, yürütücülerine amaçlarına, faydalarına, yaptıkları katkı biçimlerine, alt yapı projelerine, doğrudan üretken projeler ve hizmetin yer aldığı sektör olarak sınıflandırılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi yürütücülerine göre proje sınıflandırılmasına örnek verilebilir?

A) Turizm projesi
B) Eğitim projesi
C) Kamu projesi
D) Kâr amacı gütmeyen proje
E) Sosyal sorumluluk projesi
6)

TÜBİTAK’ın Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteğinin kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2237-A
B) 4004
C) 2204-B
D) 2204-C
E) UA
7)

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) topluluk programlarından 1999 yılından beri yararlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Ulusal Ajansı (UA) ------ yılından beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi altında bu görevi üstelenmiştir.

Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 1998
B) 2002
C) 2005
D) 2012
E) 2017
8)

I. Veri bulma
II. Problem bulma
III. Karışıklık bulma
IV. Fikir bulma
V. Çözüm bulma
VI. Kabul bulma

Yaratıcı Problem Bulma’nın yukarıda verilen aşamalarının baştan sona sıralandığında baştan üçüncüsü aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Karışıklık bulma
B) Fikir bulma
C) Problem bulma
D) Çözüm bulma
E) Kabul bulma
9)

Ulusal Ajans Avrupa Birliği destek projelerinden biri de KA122-SCH Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleridir.

KA122-SCH için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) AB üyesi ülkelerde geçerlidir.
B) Okul öğrencilerine ortak akran çalışmaları yapma/öğrenim alma fırsatı verir.
C) Ana Eylem 1 altında yer alır.
D) Öğretmen, öğrenciler, ilçe millî eğitim müdürlükleri, vb.ne yöneliktir.
E) Hedef kitlenin başvuran ile doğrudan ilişkisinin bulunmasına gerek yoktur.
10)

Türkiye Ulusal Ajansı (UA) halihazırda belli fırsatlar sunmaktadır.

Bu fırsatların muhatapları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Gençler/Gençlik çalışanları
B) Eğitim alanlar
C) Eğitim verenler
D) Küçük ölçekli esnaflar
E) Kurum ve kuruluşlar
Başka Sınava Geç