Eğitimde Kapsayıcılık - 18

Kategori: Eğitimde Kapsayıcılık
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

“Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş eğitim ortamlarını ifade eder.”

Yukarıda hangisinin tanımına yer verilmiştir?

A) Kaynaştırma
B) Bireyselleştirme
C) Özelleştirme
D) Basitleştirme
E) Çeşitlendirme
2)

Ailenin ve toplumun diğer üyelerinin, tüm çocukların eğitiminin bir parçası olmasının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetler artırılmaya çalışılmaktadır.

Parçada kapsayıcı eğitimin uygulama aşamasında hangisinin öneminden bahsedilmiştir?

A) Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulmasının
B) Çok sektörlü bir yaklaşım kullanılmasının
C) Toplumun sürece dâhil edilmesinin
D) Hizmetlere ve hizmet alan gruplara yönelik veri toplanmasının
E) Kapsayıcı eğitime yönelik eğiticilerin meslek gelişimine destek verilmesinin
3)

Kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sistem düzeyinde desteklerin altyapısının oluşturulmasına yöneliktir. Okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon yapıları ve kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleri ile iş birliğini kapsamaktadır.

Parçada kapsayıcı eğitimin hangi bileşeni hakkında bilgi verilmiştir?

A) Erişim
B) Destek
C) Mevzuat
D) Katılım
E) Politika
4)

Demokratik öğrenme ortamları içeriğin, öğretimin, sınıf yönetiminin ve değerlendirmenin tüm öğrencilerin bireysel öğrenme özelliklerine göre düzenlendiği erişilebilir ve hak temelli eğitim yaklaşımını savunur.

Buna göre, demokratik öğrenme ortamının düzenlenmesinden temel öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmen mesleki gelişimi
B) Okul-aile iş birliği
C) Okul kültürü
D) Eşit katılım
E) Liderin niteliği
5)

Sınıflarda gereksinimleri, özellikleri, ilgi alanları, kendilerini ifade etmeleri bakımından çok çeşitli bilgi ve beceri düzeyinde olan öğrenciler vardır. Her öğrenci aynı içeriği, aynı şekilde öğrenemeyebilir.

Bu nedenle hangi tür uyarlamalara ihtiyaç duyulur?

A) Sistemsel
B) Öğretimsel
C) Ailevi
D) Müfredat
E) Fiziksel
6)

1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulmuştur. Çocukların “Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışmaktadır.

Bilgi verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
B) Türkiye Eğitim Vakfı
C) Türk Eğitim Derneği
D) Başka Bir Okul Mümkün Derneği
E) Milli Eğitim Vakfı
7)

Eğitim kurumlarında öğretmenler, okul yöneticileri, aileler ve öğrenciler, birçok durumda farkında olmadan, algıları, ön yargıları ve kalıp yargıları çerçevesinde öğrencilere farklı davranabilmektedir.

Okul ortamlarında öğretmenlerin ayrımcı davranışlar gösterdiği durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek
B) Engelli öğrencilere ayrımcılık yapmak
C) Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmak
D) Başarılı öğrencileri kayırmak
E) Tanıdık ve yakınları kayırmak
8)

Kapsayıcı eğitimin kalitesi faklı düzeylerde farklı paydaşlarla ele alınabilmektedir.

Aşağıdaki kalite paydaşlarından hangisi mikro düzeydedir?

A) Okullar
B) Tutumlar
C) Politikalar
D) Sınıflar
E) Destek hizmetleri
9)

“Birlikte öğrenen çocuklar, birlikte yaşamayı da öğrenirler.”

Verilen cümle kapsayıcı eğitimde hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Paylaşım
B) Katılım
C) Aidiyet
D) Dışlanmışlık
E) Sosyalleşme
10)

Kapsayıcı eğitim;
I. İstihdam
II. Sivil katılım
III. Toplumsal hayat

Hangilerini kapsayıcı hâle getirir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç