Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 10

Kategori: Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

I. Psikolojik
II. Sosyal
III. Fiziksel

Yukarıda verilen güvenlik türlerinden hangisi, yabancı uyruklu öğrencilerin uyumsuzluklarının telafi edilmesine ve kabul duygularına aracılık edebilir?

(Değerli hocam. Soru üretmek, yayınlamak, yazılımı ayakta tutmak, her yoruma cevap vermek, her hatalı soru bildiriminde soruyu tekrar incelemek... Daha sayamadığımız tüm çaba ve emeklerimize rağmen bazı öğretmen arkadaşlarımız "Oy Verin" butonuna tıklayarak düşük puan verip hakarete varır derecede olumsuz yorumlar yapmaktadır. En çok indirilen uygulamayız, en büyük soru havuzunu tamamen ücretsiz sunuyoruz. Lütfen olumlu yorumlarınızla bizlere destek olunuz. Zira tek motivasyonumuz sizlerden gelen olumlu yorumlar.. Başarılar dileriz.)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2)

Güvenli eğitim iletişiminin sağlandığı bir ortamda herhangi bir sorunla karşılaşan bir çocuktan;
I. Sorunu; ailesi, öğretmenleri veya yetkili diğer kurum personelleri ile doğru ve etkili biçimde paylaşabilmesi
II. Bir yardım alacağına dair beklentiye sahip olabilmesi
III. Olumsuz bir sonuç ile karşılaşmayacağına dair bir güvene sahip olabilmesi

Hangileri beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
3)

Aşırı teknoloji kullanımına karşı aile olarak alınacak önlemler vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Çocuklara model olma
B) Çocuklara saygılı olma
C) Çocuklara sevgiyi açık ve koşulsuz sunma
D) Çocuklarla birlikte oyun oynama
E) Sonuç odaklı başarıyı destekleme
4)

Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın önlenmesinde doğru bir yaklaşım değildir?

A) Çocukların şifre kullanmalarını sağlamak
B) Sosyal medya hesaplarını gizlilik ayarları uygulamak
C) Siber zorbalığı gizli tutmak, kimseye açıklamamak
D) Çocuklara rahat bir iletişim iklimi oluşturmak
E) Çocukların çevrimiçi aktivitelerini gözlemlemek
5)

Oyun bağımlılığını önleyici bazı tedbirler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Oyun oynama süresini sınırlandırmak
B) Oyun için harcanan zamanın farkında olmak
C) Spor ve fiziksel etkinlikleri teşvik etmek
D) Oyun oynamayı bir rutin ve alışkanlık haline getirmek
E) Tatile giderken oyun konsollarını yanına almamak
6)

Etik standartlar, güvenlik endişeleri, uygun davranış standartları, başkalarına saygı ve çeşitli eylemlerin olası sonuçları dikkate alınarak karar alabilme becerisi; karar verme becerilerini akademik ve sosyal durumlara uygulama becerisi; kişinin okulunun ve toplumun refahına katkıda bulunma becerisi.

Parçada, okullarda şiddetin önlenmesi konusunda “Sosyal Duygusal Öğrenme” alanında hangi beceriye yer verilmiştir?

A) Sorumlu karar alma
B) Öz-farkındalık
C) Öz-yönetim
D) Sosyal farkındalık
E) İlişki becerileri
7)

Zor kişilerle iletişim kurmada farklı yöntemler vardır. Bunlardan biri de onu duyduğunu belirtip bir cümleyi arka arkaya tekrar etmektir.

Bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45’lik Plak
B) Kırık Plak
C) Nostaljik Plak
D) Eski Plak
E) Tekrar Plak
8)

Okullarda öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının yapıcı-barışçıl çözümünü sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri “Barışyapıcılık/Arabuluculuk Uygulamaları”dır. Alanyazında, barışyapıcılık/arabuluculuk programlarının amaçları arasında;
I. Okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak
II. Öğrencilerin sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlamak
III. Öğrencilerin akademik başarısını doğrudan desteklemek

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
9)

Bir kişinin “zor kişilik” olarak tanımlanması için bazı kişilik özelliklerini sergilemesi gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kişilik özelliklerinden değildir?

A) Dostane tavır
B) Anlayışsızlık
C) “Öteki”ne karşı ön yargı
D) Sınırlı empati becerisi
E) Az dinleme becerisi
10)

Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle, sizi aptal, beceriksiz konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan insanlardır. Bu kişilere iletişim kurmak için önceden düşüncelerinizi sıraya koymanız ve birlikte ele alacağınız konuyla ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız en etkin yöntem soru tekniklerini kullanmaktır.

Parçada, hangi kişilik özelliğine sahip insanlara karşı sergilenmesi gereken tutum ve davranışlara yer verilmiştir?

A) Saldırgan
B) Sürekli yakınan
C) Suskun tepkisizler
D) Çokbilmişler
E) Kötümserler
Başka Sınava Geç