Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 14

Kategori: Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Ekim 2022
Kalan Süre
59
1)

Barışyapıcılık/arabuluculuk programları hem dünyada hem de ülkemizde okullarda şiddet davranışlarının ve disiplin problemlerinin azaltılmasında geleneksel disiplin anlayışına bir alternatif olarak kullanılan yöntemlerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi barışyapıcılık programlarının bir özelliği değildir?

A) Üçüncü bir nötr kişinin yardımıyla sorun çözülmeye çalışılır.
B) Barışyapıcının görevi sorunu çözmeye çalışmaktır.
C) Barışyapıcılar süreci kolaylaştırmaya çalışır.
D) Barışyapıcının taraflar üzerinde otoritesi yoktur.
E) Barışyapıcı her iki tarafa eşit yaklaşır.
2)

• Yüksek düzeyde liderlik ve sosyal yeterlik becerileriyle ilişkilidir.
• Suç içeren ve antisosyal davranışlarla bağlantıdır.

İşlevleri hakkında bilgi verilen şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkisel
B) Doğrudan
C) Planlı
D) Dolaylı
E) Kontrolsüz
3)

• Sırt ağrısı
• Baş ağrısı
• Göz şikayetleri

Verilenler internet bağımlığının hangi sonuçlarına örnek verilebilir?

A) Bedensel
B) Sosyal
C) Psikolojik
D) Ekonomik
E) Kültürel
4)

Teknolojik oyun bağımlılığını önlemede aşağıdakilerden hangisi doğru bir tutum değildir?

A) Oyun oynama süresini sınırlandırmak
B) Oyuna harcanan zamanı yönetmek
C) Uzmanlardan destek almak
D) Aile içi ortak etkinlik düzenlemek
E) Oyun oynamayı tamamen yasaklamak
5)

Oyun bağımlılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her oyun bağımlılık yapar.
B) Erkekler kızlardan iki kat fazla oyun oynamaktadır.
C) Her oyun, her bireye aynı etkiyi göstermez.
D) Çevresel ve genetik faktörlere göre değişiklik gösterir.
E) Her oyun zararlı değildir.
6)

Stresle başa çıkmak, dürtüleri kontrol etmek ve engellerin üstesinden gelmek için sebat etmek için kişinin duygularını düzenleme kapasitesi; kişisel ve akademik hedefler belirlemek ve daha sonra bu hedeflere ulaşma yolunda ilerleme becerisi; duyguları yapıcı bir şekilde ifade etme becerisidir.

Parçada, okullarda şiddetin önlenmesi konusunda “Sosyal Duygusal Öğrenme” alanında hangi beceriye yer verilmiştir?

A) Sorumlu karar alma
B) Öz-farkındalık
C) Öz-yönetim
D) Sosyal farkındalık
E) İlişki becerileri
7)

Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkânsız kılan veya sorunu daha ağırlaştıran tutumlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tutumlardan biri değildir?

A) Problemi ele almak yerine savunmaya geçme
B) Ürkme ve şaşırma
C) Aynen karşılık vermeme
D) Tepkisiz kalma
E) O anda bir şey düşünememe
8)

Zor insanlarla ilişkide aşağıdakilerden hangisini benimsemek doğru olmaz?

A) Her türlü olumsuzluk ya da kışkırtma karşısında bile soğukkanlılığını korumalıdır.
B) Zor insanı değil, ona yaklaşımımızı değiştirmek en sağlıklı çözümdür.
C) Yapılanlar işe yaramadığını zaman zor insanlarla aranıza mesafe koymak iyidir.
D) Zor insanın davranışının altında yatan sebepleri, hangi psikolojik ihtiyacından kaynaklandığı bilinirse ona karşı gösterilen gereken tepki de bu oranda doğru seçilebilir.
E) Zor insanların davranışlarına aynı şekilde karşılık verilmelidir.
9)

Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında söylediklerine aldırmayıp yaptığına işaret ediniz.

Parçada zor kişilere karşı sergilenmesi gereken hangi tutuma örnek verilmiştir?

A) Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama
B) Kırık Plak tekniğini uygulama
C) Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme
D) Cevap verme
E) Kendinden emin erteleme
10)

Açık uçlu sorular sorun. Yanıtı sabırla bekleyin. Sessizliği kendi konuşmalarınızla doldurmaya çalışmayın. Olaylarla veya durumla ilgili kendi yorumunuzu yapın. Tekrar açık uçlu sorular sorun.

Parçada, hangi kişilik özelliğine sahip insanlara karşı sergilenmesi gereken tutum ve davranışlara yer verilmiştir?

A) Saldırgan
B) Suskun tepkisizler
C) Sürekli yakınan
D) Çokbilmişler
E) Kötümserler
Başka Sınava Geç