Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 13

Kategori: Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Ekim 2022
Kalan Süre
59
1)

Okulların güvensiz hale gelmesinde bazı nedenler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir?

A) Sosyal dışlanma
B) Saygı duymama
C) İletişim kurmama
D) Eşit muamelede bulunmama
E) Sorumluluk verme
2)

Eğitimin olmazsa olmazı, hayati kuralı olan “Altın Üçgen”;
I. Okul
II. Aile
III. Sosyal çevre
IV. Politika
V. Müfredat

Hangileriyle oluşturulur?

A) II, III ve IV
B) I, III ve V
C) I, II ve V
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
3)

Aşırı teknoloji kullanımının önüne geçmede ailelere düşen bazı görevler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Çocukların yaşam amacını edinmesine yardımcı olmak
B) Çocuklarla birlikte kitap okumak
C) Çocuklara sınırsız özgürlük tanımak
D) Çocuklara yaşlarına uygun sorumluluk vermek
E) Çocuklara karşı her zaman saygılı olmak
4)

Güvenli okulun göstergelerinden biri de okulun yönetim kadrosunun ve öğretmenlerinin veliler ve toplumla bağlantı içinde olmasıdır.

Yukarıda güvenli okul ortamı oluşturmada hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Akademik başarıya odaklanma
B) İyi ilişkiler içinde olma
C) Toplumla iyi ilişkiler kurma
D) Kolluk güçleriyle iş birliği yapma
E) Empati kültürünü geliştirme
5)

Teknoloji bağımlılığı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A) Radyo
B) Telefon
C) Bilgisayar oyunu
D) Sosyal meyda
E) TV
6)

Yabancı öğrencilerin sosyalkültürel uyumu;
I. Sosyal beceriler
II. Öğrenme
III. Stres ve başa çıkma

Hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7)

Aşağıdakilerden hangisi zorbalığın ayırt edici özelliklerinden değildir?

A) Bilinçli yapılır.
B) Bir kereye mahsus değildir.
C) Bireysel ya da grupça yapılabilir.
D) Zorba bundan zevk alır.
E) Zorbaca davranışlar dikkate alınmamalıdır.
8)

21. yüzyıl eğitim konseptindeki eğitimcinin rollerinden biri olan “challange” hangisini ifade eder?

A) Değer vermeyi
B) Beğeni kazanmayı
C) Etkileşim kurmayı
D) Yenilikçi olmayı
E) Geri dönüş yapmayı
9)

En sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahip kişilikler;
I. İnaktif
II. Reaktif
III. Proaktif

Hangileridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
10)

Okul güvenliği;
I. Öğrenciler
II. Çalışanlar
III. Paydaşlar

Hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç