Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 12

Kategori: Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Ekim 2022
Kalan Süre
59
1)

Barışyapıcılık/arabuluculuk, sorun yaşayan iki ya da daha fazla kişinin üçüncü bir nötr kişinin yardımıyla sorunu çözmek amacıyla bir araya geldikleri bir süreci içermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi barışyapıcılık sürecinin ilk basamağıdır?

A) Kavganın sona ermesi ve tarafların sakinleşmesi
B) Tarafların el sıkışması
C) Müzakere basamaklarının kolaylaştırılması
D) Anlaşmanın imzalanması
E) Barışyapıcılık desteği almaya karar verilmesi
2)

Barışyapıcı öğrenciler barış yaparken bazı işlem basamaklarına uyarlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu basamaklardan biri değildir?

A) Yaşadıkları sorunu nedenleriyle birlikte açıklamak
B) Yaşadıkları duyguları nedenleriyle açıklamak
C) Bir müzakere metnini karşılıklı olarak imza etmek
D) Birbirlerinin bakış açılarını anladıklarını göstermek
E) İsteklerini nedenleriyle birlikte açıklama
3)

Uzmanlar, dijital bağımlılığa yönelik grup danışmanlığı, bireysel danışma, sınıf rehberliği gibi etkinliklerle öğrencilere yönelik çalışmalar yapmayı önermektedir.

Bu çalışmalar hangi tür çalışmalara örnek verilebilir?

A) Destekleyici
B) Cezalandırıcı
C) Ödüllendirici
D) Önleyici
E) Geçici
4)

Aşağıdakilerden aşırı teknoloji kullanımının önlenmesinde doğru bir yaklaşım değildir?

A) Çocukların arkadaşlarını tanımak
B) Çocukların yaşam amacı belirlemesine yardımcı olmak
C) Çocuklara yaşlarına uygun sorumluluklar vermek
D) Çocuklar birlikte oyun oynamak
E) Çocuklara gerektiğinde yaptırım uygulamak
5)

Oyun bağımlılığı yaşayan bireylerin hayatlarında önemli değişikler görülmektedir. Bazı oyunlar bireysel olarak da oynanmaktadır. Dolayısıyla bireyin oyun bağımlılığı artıkça birey kendini çevresinden soyutlamaya başlar. Aile ve sosyal çevresinden uzaklaşmaya başlayan birey kendini yalnızlığa ve amaçsız bir yaşama doğru götürür.

Parçada oyun bağımlılığının hangi alandaki sonuçlarına yer verilmiştir?

A) Sosyal
B) Duygusal
C) Ekonomik
D) Psikolojik
E) Kültürel
6)

Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yanlarını/yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir güven duygusunu sürdürme becerisidir.

Parçada, okullarda şiddetin önlenmesi konusunda “Sosyal Duygusal Öğrenme” alanında hangi beceriye yer verilmiştir?

A) Sorumlu karar alma
B) Öz-farkındalık
C) Öz-yönetim
D) Sosyal farkındalık
E) İlişki becerileri
7)

Amerika Psikoloji Derneği (APA), bir bireye oyun bağımlısı teşhisi konulması için dokuz ölçütten en az beşinin bir yıl içinde göstermesi gerektiğini belirtmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?

A) Oyun oynamanın her şeyden önce gelmesi
B) Oyun oynamadığı zaman gergin ve asabi davranışlar göstermesi
C) Oyuna daha fazla zaman ayırma eğilimi içinde olması
D) Akademik çalışmalarına daha çok zaman ayırmaya başlaması
E) Oyun oynamayı, kaygı, suçluluk gibi olumsuz duygulardan kaçış olarak görmesi
8)

Siber zorbalığa uğrayan çocuklarda yeme alışkanlıkları etkilenmekte iştahsızlık baş gösterebilmektedir.

Parçada, siber zorbalığın hangi alanda açtığı soruna yer verilmiştir?

A) Eğitim
B) Sağlık
C) Toplumsal
D) Ekonomik
E) Psikolojik
9)

Siber zorbalığın bazı nedenleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden değildir?

A) İntikam alma
B) Popüler alma
C) Cezalandırma
D) Özgüven eksikliği
E) Arkadaş olma
10)

Kendinizi sorumluymuş gibi hissetseniz de sabrınız taşsa da dinleyin. Söylediklerini başka sözcüklerle ve kısa cümlelerle kendisine tekrarlayarak esas söylemek istediklerini saptamaya çalışın. Görüşlerini o an makul bulsanız bile, sakın söylediklerini onaylamayın ya da kendisinden özür dilemeyin. “Suçlama-savunma-karşı suçlama” kısır döngüsüne düşmeyin. Yorum yapmadan olguları belirtin. Özgül, açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin. Hiçbiri işe yaramazsa “Peki, sen ne öneriyorsun?” diye sorun.

Parçada, hangi kişilik özelliğine sahip insanlara karşı sergilenmesi gereken tutum ve davranışlara yer verilmiştir?

A) Saldırgan
B) Suskun tepkisizler
C) Sürekli yakınan
D) Çokbilmişler
E) Kötümserler
Başka Sınava Geç