Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 15

Kategori: Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Öğrenciler arasında şiddeti veya riskli davranışları azaltmak için geleneksel olarak kullanılan yöntemler daha çok aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

A) Cezalandırma
B) Empati kurma
C) Dinleme
D) Görmezden gelme
E) Aileyle paylaşma
2)

Dünya Sağlık Örgütü, sanal oyun bağımlılığın hastalık olarak tanımlanması için belirtileri arasında;
I. Oyun oynama isteğini kontrol altına alamama
II. Oyun oynamanın diğer aktivitelerden önemli olduğuna düşünme
III. Oyun oynama isteğini tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirme

Hangilerini kabul etmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
3)

Bir insanın çocukluğunda özellikle ebeveynleri ile oluşturdukları iletişim tarzı ileri yaşlarda başka insanlarla iletişim kurarken aynı şekilde kullanılır.

Parçada hangi kuram hakkında bilgi verilmiştir?

A) Uyumlama
B) Sağaltma
C) Bağlanma
D) Empati kurma
E) Öteleme
4)

Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğrenciler arasındaki bir şiddet türü olarak zorbalık davranışlarının en çok aşağıdakilerden hangisinde olduğu görülmüştür?

A) Gruptan atma
B) Söylenti yayma
C) Gruba katılmasına izin vermeme
D) Lakap takma
E) Vurma veya itme
5)

Sosyal Duygusal Öğrenme Programını kullanan okullar öğrencilerine;
I. Öz farkındalık
II. Öz yönetim
III. Sosyal farkındalık

Becerilerinden hangilerini öğretir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I ve III
6)

Göçmen çocukların ebeveynlerinin;
I. Dil
II. Kültür
III. Ekonomik

Hangilerindeki farklılığı Türk öğrencilerle uyum sağlayamalarının temel nedenidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
7)

Aşağıdakilerden hangisi mutsuz ve verimsiz insanın düşünce ve davranış tarzlarından birinde değildir?

A) Genellikle geçmiş ve gelecekte yaşar.
B) Mazeret bulmakta ustalaşmıştır.
C) “Kurban rolü”nü sıklıkla oynar.
D) Pozitif seçicidir.
E) Her şeyi kontrol etme çabasındadır.
8)

Reaktif bir insan;
I. Her görüş ve düşünceye spontane karşı çıkar.
II. Aşırı uyum davranışı sergiler.
III. Hem sorgular hem çözüm üretir.

Hangileri sergiler?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
9)

Güvenli bir okulda eğitim gören bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşmaz?

A) Empatiyle
B) Saygıyla
C) Düşünce özgürlüğüyle
D) İletişimle
E) Ötekileştirmeyle
10)

Güvenli okullarda yer alan dış tehlikeler arasında;
I. Yetişkinlerden gelecek saldırılar
II. Akranlardan gelecek saldırılar
III. Temizlenmeyen tuvaletler

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç