Özel Eğitim ve Rehberlik - 32

Kategori: Özel Eğitim ve Rehberlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Sınıf Rehberlik Programında;
I. Akademik
II. Kariyer
III. Sosyal duygusal

Gelişim alanlarından hangileri tanımlanır?

A) Yalnız I B) C) D) E)
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
2)

Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlikle ilgili bazı görevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Öğrencilerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarını belirleyerek okul rehberlik ve psikolojik danışma programına yansıtılmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek.
B) Öğrencilerini rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği yaparak ilgi, yetenek, değer, akademik başarı ve kişilik özelliklerine göre öğrenci kulüplerine, seçmeli derslere ve sosyal etkinliklere yönelmek.
C) Sınıfa yeni gelen veya uyum güçlüğü̈ yaşayan öğrencilerin okula uyum sağlamaları sürecinde rehber öğretmen/psikolojik danışman ile iş birliği içerisinde çalışmak.
D) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programına uygun olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencileri aileleri ile görüşerek rehberlik ve araştırma merkezine göndermek.
E) Risk altında olan öğrencileri fark ettiğinde, gerekli desteği almaları için rehberlik ve psikolojik danışma servisini bilgilendirmek.
3)

e-Rehberlik sistemi aşağıdakilerden hangisinin bir uzantısıdır?

A) e-Devlet
B) MEBBİS
C) ÖBA
D) EBA
E) TEFBİS
4)

I. Algı testi
II. Sosyometri
III. Kimdir bu?
IV. Otobiyografi

Rehberlikte yukarıda verilen tekniklerden hangileri uzmanlık gerektirmeyip sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) II ve IV
5)

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın bazı görevleri şu şekildedir:
I. Bireyi tanıma teknikleri uygulama
II. Bireysel veya grupla psikolojik danışma yapma
III. Sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik etme

Bu görevlerin ilgili olduğu alanlar hangi seçenekte doğru yapılmıştır? (I -- II -- III şeklinde)

A) Destek hizmetleri -- Gelişimsel ve önleyici hizmetler -- İyileştirici hizmetler
B) Gelişimsel ve önleyici hizmetler -- Destek hizmetleri -- İyileştirici hizmetler
C) Gelişimsel ve önleyici hizmetler -- İyileştirici hizmetler -- Destek hizmetleri
D) İyileştirici hizmetler -- Gelişimsel ve önleyici hizmetler -- Destek hizmetleri
E) İyileştirici hizmetler -- Destek hizmetleri -- Gelişimsel ve önleyici hizmetler
6)

Sınıf Rehber Öğretmenleri, “sınıf rehberlik planı”nı en geç ne zaman kurum müdürüne imzalatır?

A) Eylül ayının ilk haftasında
B) Eylül ayının ikinci haftasında
C) Eylül ayının son haftasında
D) Ekim ayının ilk haftasında
E) Ekim ayının ikinci haftasında
7)

Sınıf rehber öğretmenleri, hangi ay içerisinde sınıflarında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir?

A) Eylül
B) Ekim
C) Kasım
D) Aralık
E) Ocak
8)

Sınıf rehber öğretmeni bir eğitim-öğretim yılı boyunca kaç defa rehberlik faaliyet raporu hazırlayıp okul idaresine teslim eder?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
9)

Okullarda İhmal ve istismar vakası şüphesinde aşağıdaki bakanlıklardan hangisine başvurulmalıdır?

A) Sağlık Bakanlığı
B) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Gençlik ve Spor Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı
10)

Bir psikolojik danışma aşağıdakilerden hangisine hizmet verirse verilen hizmet müşavirlik kapsamında sayılamaz?

A) Öğrenci
B) Müdür
C) Müdürü yardımcısı
D) Öğretmen
E) Memur
Başka Sınava Geç