Özel Eğitim ve Rehberlik - 30

Kategori: Özel Eğitim ve Rehberlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Ülkemize özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları ve yerleştirme seçenekleri şu şekildedir:
I. Tam zamanlı kaynaştırma / bütünleştirme
II. Yarı zamanlı kaynaştırma / bütünleştirme
III. Özel eğitim sınıfı
IV. Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları
V. Yatılı özel eğitim okul ve kurumları

Bu seçeneklerin, en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I-II-III-IV-V
B) I-III-II-V-IV
C) V-IV-III-II-I
D) V-III-II-IV-I
E) III-IV-V-I-II
2)

BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden okullardaki BEP geliştirme birimi sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi bu birimin görevlerinden biri değildir?

A) BEP sürecinde gerekli koordinasyonu sağlamak
B) BEP sürecinde öğretmenlere materyal, araç gereç vb. konularda öneriler sunmak
C) Sınavlarda refakat edilmesi gereken öğrencileri belirlemek
D) İlkokul dönemindeki öğrencilerin bir defaya mahsus veli onayıyla sınıf tekrarına karar vermek
E) BEP’li öğrencilerin isimlerini ve eğitim sürecini kamuoyu ile paylaşmak
3)

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarısı birçok etkene bağlıdır.

Alan yazında, kaynaştırma / bütünleştirme başarısını etkileyen en önemli etkenlerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

A) Öğretmenler
B) Akranlar
C) İdareciler
D) Ebeveynler
E) Sosyal çevreler
4)

• Özel eğitim sınıfları
• Kaynaştırma / bütünleştirme
• Gündüzlü eğitim

Yukarda verilenler hangilerine örnek verilebilir?

A) BEP’te kısa süreli hedeflere
B) Özel eğitim destek modellerine
C) RAM yönlendirme süreçlerine
D) BİLSEM kabul kriterlerine
E) Özel yetenek programlarına
5)

İşitme yetersizliği olan bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumdan olumsuz etkilenmez?

A) İletişim
B) Okuma
C) Anlama
D) Bilişsel
E) Dinleme
6)

Rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığı veya öğrencilere kazandırdıkları konusunda yapılan çalışmalar hangi süreçle ilgilidir?

A) Tanıma
B) İzleme
C) Yöneltme
D) Bilgi toplama
E) Değerlendirme
7)

Psikolojik Danışman Erman Erenbilge, bir öğrencisini Rehberlik Araştırma Merkezi’ne yöneltmiştir.

Buna göre Erman Öğretmen okul rehberlik servisinin hangi hizmetini yerine getirmiştir?

A) Oryantasyon
B) Kaynaştırma
C) Araştırma
D) Yerleştirme
E) Müşavirlik
8)

Okullarda verilen rehberlik ve danışma hizmetlerinde;
I. Genel
II. Özel
III. Yerel

Hedeflerinden hangileri gözetilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
9)

Zihinsel yetersizlik, hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin toplamı olan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılık durumudur.

Zihinsel yetersizlik kaç yaşından önce ortaya çıkan bir durumdur?

A) 6
B) 10
C) 14
D) 17
E) 22
10)

İzmir depreminin ardından Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen çok sayıda psikolojik danışman depremzedelere destek vermiştir.

Bu durum hangi destek kapsamındadır?

A) Klinik
B) Gelişim
C) Deneysel
D) Psikososyal
E) Bilişsel
Başka Sınava Geç