Özel Eğitim ve Rehberlik - 31

Kategori: Özel Eğitim ve Rehberlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre okul müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine dair bazı görevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden biri değildir?

A) Sınıf rehberlik planlarını hazırlamak
B) Paydaşlar arasında iş birliğini sağlamak
C) Kullanılacak araç ve gereci temin etmek
D) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Komisyonuna başkanlık yapmak
E) Eğitim kurumunun özel hedeflerini e- Rehberlik sistemine işlemek
2)

Rehberlikte bireyi tanımak için yapılan testlerden biri de ilgi testleridir.

Uygulanan bir ilgi testinde öğrenci çeşitli alet ve makineleri incelemekten, onları onarmaktan, çalıştırmaktan ve nasıl çalıştığını anlamaktan hoşlanıyorsa hangi alana ilgisi olduğu söylenebilir?

A) İkna
B) Mekanik
C) Ticaret
D) Sosyal bilim
E) Edebiyat
3)

Psikolojik danışmanların kendilerini tanıtırken veya ifade ederken, abartılı ifade kullanmazlar. Doğru olmayan beyanlardan kaçınırlar.

Bu durum hangi etik ilke ile ilgilidir?

A) Dürüstlük
B) Duyarlılık
C) Sorumluluk
D) Yetkinlik
E) Gizlilik
4)

Öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci; matematiksel hesaplamalarda oldukça hızlı ve doğru performans sergilerken, okuma alanında akranlarından önemli ölçüde ayrışarak hatalı ve heceleyerek okuma yapabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Öğrenme güçlüğü olan birçok öğrenci, dilin mekanik ve sosyal kullanımlarıyla ilgili sorunlar yaşar.
B) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler okumayı çözümleme ve akıcı okumada yaşanan sınırlılıklara bağlı olarak okuduğunu anlamakta da zorlanırlar.
C) Öğrenme güçlüğünde farklı alanlardaki performansta değişkenlik yaşanabilmektedir.
D) Öğrenme güçlüğünün en göze çarpan özelliği öğrencinin yapabilecekleri ile yapabildikleri arasındaki farkın fazla olmasıdır.
E) Öğrenme güçlü olan öğrenciler, akademik alanda yaşadıkları başarısızlıklar nedeniyle güdülenme problemleri yaşarlar
5)

Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde bir öğrenciyi yönlendirme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) BEP hazırlama
B) İlk değerlendirme
C) Karar verme
D) Aileyle görüşme
E) İzleme
6)

Sınıf rehberlik programında yer alan kazanımların değerlendirilmesinde;
I. Süreç
II. Algı
III. Sonuç
IV. Bilişsel

Değerlendirme yöntemlerinden hangileri kullanılır?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
7)

Okullarda, tuvaletler, merdivenler, kantinler, laboratuvarlar, kütüphaneler vb. yerler tüm öğrencilere göre planlanmalıdır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Şeffaflık
B) Gerçekçilik
C) Gizlilik
D) Ulaşılabilirlik
E) Eşitlik
8)

Bireyselleştirilmiş eğitim planının uygulandığı bir sınıfta sınıf kurallarını belirlerken bazı kurallara dikkat etmek gereklidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?

A) Sınıf kuralları yedi maddeyi aşmamalıdır. Aksi takdirde hatırlanması zor olabilir.
B) Kurallar belirlenirken öğrenciler sürece dâhil edilmelidir.
C) Kurallar olabildiğince kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.
D) Kurallar belirlendikten sonra her kural açıklanmalı ve öğretimi yapılmalıdır.
E) Kurallar olumsuz ifadelerle oluşturulmalıdır.
9)

Bu kurama göre özel yetenek âdeta sınırları olmayan bulutsu bir yapıdadır. Kuramda yetenek gelişimi sürecinde hem bileşenlere hem de gelişime değinilmiştir. Kuramın ana bileşenleri yatkınlık, uyarıcı koşul ve etkileşimdir.

Metinde özel yeteneklilere ait hangi kuramdan bahsedilmiştir?

A) Bulanık
B) Beşgen
C) Nadirlik
D) Ayrımsal
E) Üçlü halka
10)

Okullarda yaşanacak ihmal ve istismar vakalarında şüphe durumunda tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü vardır. Böyle bir durumda aranacak yerlerin başında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gelmektedir.

Bakanlığın ihbar hattı numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 151
B) 157
C) 183
D) 184
E) 185
Başka Sınava Geç