Sosyal Etkileşim ve İletişim - 13

Kategori: Sosyal Etkileşim ve İletişim
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştığımız tepkiyi kişiselleştirmekten koruyabilir?

A) Sen dili kullanmak
B) Empati kurmak
C) Ben dili kullanmak
D) Sözsüz iletişim kurmak
E) Etkin dinlemek
2)

İletişim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tek yönlüdür.
B) Duygu ve düşüncelerin aktarılmasıdır.
C) Sosyal ve kültürel bir olgudur.
D) İnsani bir süreçtir.
E) Varlığı ifade edebilmeyi sağlar.
3)

• Sözlü iletişim
• Sözsüz iletişim
• Yazılı iletişim

Yukarıda verilenler iletişimin hangisine göre sınıflandırılmasına örnek verilebilir?

A) Etkilerine
B) Yönüne
C) Kodlamaya
D) İlişki sistemlerine
E) Bireylerin konumlarına
4)

İletişimin toplumsal işlevleri arasında;
I. Sosyalleşme
II. Bilgi sağlama
III. Bilgi aktarma ve paylaşma

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
5)

“Ben dili” için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Kişinin karşılaştığı durum veya davranış karşısında kișisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır.
B) Yargılama, eleştirme, suçlama vb. yapmaz.
C) Yorum içermez, davranışların başkalarını nasıl etkilediğini açıklar.
D) Kişinin kendi duygularını ortaya koymak yerine suçlar ve yargılar.
E) Somut etkileri belirtir ve hissedilen duyguyu açıklar.
6)

İki Amerikalı psikolog, Joseph Luft ve Harrington Ingham, 1950 yılında Johari Pencerisi Modeli’ni geliştirerek, insanın sosyal ilişkilerinde kendisi ile ilgili aktarımda bulunduğu alanlarının yanı sıra paylaşımda bulunmadığı, bulunmak istemediği alanları da ortaya çıkarmışlardır.

Bu alanlardan hangisi “kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği” alandır?

A) Açık
B) Sosyal
C) Kör
D) Bilinmeyen
E) Gizli
7)

“Kaynaktan çıkan mesajın hedef tarafından tam ve doğru olarak alınmasını etkileyen şey” olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim
B) Gürültü
C) Geri bildirim
D) Kodlama
E) İleti
8)

İletişimde kişilerden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi olumsuz etkileten unsurlar hangisinden kaynaklanır?

A) Fiziksel
B) Kaynaktan
C) Dilden
D) Mekândan
E) Değerden
9)

Yazılı iletişim yollarına;
I. E-postalar
II. Raporlar
III. Makaleler

Hangileri örnek verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
10)

Her birey bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bireyin yaşam döngüsü içerisinde meydana gelen etkileşimler ve karşılaştığı yaşam olayları üç temel kategori içerisinde ele alınabilir. Bunlardan ilki mikro olaylardır. Mikro olaylar kişisel olarak her bireyin sahip olduğu yaşam deneyimlerini ifade eder. Mikro olaylara;
I. Madde bağımlılığı
II. Depresif kişilik yapısı
III. İntihar girişimleri

Hangileri örnek verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
Başka Sınava Geç