Sosyal Etkileşim ve İletişim - 15

Kategori: Sosyal Etkileşim ve İletişim
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

• Sözlü iletişim
• Sözsüz iletişim
• Yazılı iletişim

Yukarıda verilenler iletişimin hangisine göre sınıflandırılmasına örnek verilebilir?

A) Etkilerine
B) Yönüne
C) Kodlamaya
D) İlişki sistemlerine
E) Bireylerin konumlarına
2)

“Ben dili” için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Kişinin karşılaştığı durum veya davranış karşısında kișisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır.
B) Yargılama, eleştirme, suçlama vb. yapmaz.
C) Yorum içermez, davranışların başkalarını nasıl etkilediğini açıklar.
D) Kişinin kendi duygularını ortaya koymak yerine suçlar ve yargılar.
E) Somut etkileri belirtir ve hissedilen duyguyu açıklar.
3)

İletişimde kişilerden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi olumsuz etkileten unsurlar hangisinden kaynaklanır?

A) Fiziksel
B) Kaynaktan
C) Dilden
D) Mekândan
E) Değerden
4)

Yazılı iletişim yollarına;
I. E-postalar
II. Raporlar
III. Makaleler

Hangileri örnek verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
5)

Mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve simgeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüne “kod” denir.

En çok kullanılan kod sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görsel
B) Emoji
C) Dil
D) Diyagram
E) Sayı
6)

Ekzosistem, doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılardır.

Aşağıdakilerden hangisi 8. sınıfta öğrenim gören bir öğrenci için ekzosisteme örnek verilebilir?

A) Ev
B) Okul
C) Komşuluk
D) Kamu kuruluşları
E) Toplum
7)

Ekolojik yaklaşım; birey, aile, grup ve/veya topluluk ile politik, sosyal ve kültürel çevreleri arasındaki ilişki ve bağlantıları, bunların birbirlerini nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini düşünmeyi gerektirmektedir.

Ekolojik yaklaşımın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilenir ama çocuk onlardan etkilenmez.
B) Çocuk, modelin merkezinde yer almaktadır.
C) Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır.
D) Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır.
E) Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı çocuk üzerinde etkilidir.
8)

“İyi bir dinleyicinin özellikleri nelerdir?” sorusuna verilecek cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dinlemenin yöntemini belirler.
B) Ön bilgilerini harekete geçirir.
C) Sadece cevap vermek için dinler.
D) Konuşmanın içeriğini değerlendirir.
E) Abartı ve ön yargıları belirler.
9)

Bu iklimde yönetici işini kendisi yapar, arkadaşça ilişkilerin olmaz, yazılı kurallar ve tatmin edilemeyen sosyal ihtiyaçlar vardır.

Parçada hangi tür okul iklimi karakterize edilmiştir?

A) Otonom
B) Otoriter
C) Kapalı
D) İdareci
E) Babacan
10)

Bir sitenin 5.katında oturan Yasemin Hanım, sitedeki komşuları ile çok gerekli olmadıkça konuşmayan, onlara pek selam vermeyen birisidir. Sitedeki herkes Yasemin Hanım’ı bu özelliği ile asosyal olarak nitelendirirken Yasemin Hanım bunun farkında değildir ve kendisini gayet sosyal birisi olarak tanımlamaktadır.

Yasemin Hanım’ın yukarıdaki niteliği Johari Penceresi kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Açık alan
B) Kör alan
C) Gizli alan
D) Bilinmeyen alan
E) Uzak alan
Başka Sınava Geç