Sosyal Etkileşim ve İletişim - 16

Kategori: Sosyal Etkileşim ve İletişim
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

• Herhangi bir psikolojik nesnellik karşısında takındığımız tüm tavır ve davranışlarımızın altında yer alan eğilimlerimizdir.
• Davranışın temel motivasyon kaynağı sorgulamalarında temel belirleyici olarak dikkate alınmalıdır.
• Bu nedenle sosyal psikoloji disiplin olarak araştırmalarında en fazla eğilimi buna yöneltmektedir.

Yukarıda hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Tutum
B) İletişim
C) Dinlemek
D) Empati
E) Etkileşim
2)

Yüzeydeki mesajları da önemsemeyi, konuşmacının sözlü ve sözsüz mesajlarına ve bunlar arasındaki tutarlılığa dikkat etmeyi, hem içerik hem de duygu mesajlarını anlamayı, konuşmacının dile getirmediği duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmayı ve anlaşılanları dile getirmeyi, konuşmacının mesajlarına yanıt vermeyi içerir.

Parçada bilgi verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapsamlı
B) Derinlemesine
C) Edilgen
D) Vurgulu
E) Katılımcı
3)

Sözsüz, bilinçsiz dili okumaya yönelik bir yöntemdir. Sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı gözlemlemektedir. Bu bilim dalı bedenin bilinçsiz hareketlerini saptar, bu bilinçsiz hareketler güdülerin görsel belirtileridir.

Bilgi verilen bilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kriptoloji
B) Filololoji
C) İkonografi
D) Sinergoloji
E) Numeroloji
4)

Dilin kullanımıyla bazı engeller ortaya çıkmaktadır.

Buna göre “öğretmek ve nutuk çekmek” hangisine neden olabilir?

A) Aktif direnç oluşturmaya
B) Bağımlılık oluşturmaya
C) Bıkkınlık ve nefret etmeye
D) Tanı koymaya
E) Yanlış anlamaya
5)

Coğrafya Öğretmeni Abdulsamet Çelik, öğretmenler odasında her zaman etkin-katılımlı dinleme yapmakta, göz iletişimi kurmakta, dinlemesini beden diliyle desteklemekte; konuşan kişinin duygularını anlamaya çalışmaktadır. Buna göre Abdulsamet Öğretmen için;
I. Etkili iletişimin için temel kavramı yerine getirmektedir.
II. Dinlenen kişiyi önemsediğini göstermektedir.
III. Edilgen dinleme yapmaktadır.

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I ve III
6)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin sınıflandırıldığı alanlardan biri değildir?

A) Etkilerine göre
B) Zaman ve mekân boyutuna göre
C) Yönüne göre
D) Empati kurulmasına göre
E) Bireylerin konumlarına göre
7)

Dinleme süreci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Oldukça basit bir süreçtir.
B) Beynin her iki tarafının da kullanılmasını gerektirir.
C) Konuşmanın algılanma boyutunu oluşturur.
D) Sonradan sistematik olarak geliştirilebilecek bir beceridir.
E) İletişimin niteliğini belirler.
8)

Bu iklim kısmen kapalıdır. Çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir.

Parçada hangi tür okul ikliminden bahsedilmiştir?

A) Otonom
B) İdareci
C) Kapalı
D) Samimi
E) Babacan
9)

Aşağıdakilerin hangisi çift yönlü iletişime sahip okullarda görülen bir durum değildir?

A) Öğrenciler pasif bireyler değildir, soru sormaktan çekinmezler.
B) Öğrenciler, sosyal ve duygusal olarak kendilerini güvende hisseder.
C) Öğrenciler de öğretmen kadar aktiftir.
D) Okul yöneticisi okuldaki herkesle kurduğu iletişim aşağıdan yukarı yönlüdür.
E) Sınıf ve okul iklimi daha güvenlidir.
10)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerine sahip bir bireyde görülmez?

A) Empati
B) Saygı
C) Samimiyet
D) Beden dili
E) Ego
Başka Sınava Geç