Doğru - Yanlış - 8

Kategori: Doğru - Yanlış Testleri
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, kontrol listeleri gibi araçlar puanlaması ÖZNEL araçlara örnektir.

A) D
B) Y
2)

Açık uçlu sorulardan oluşan araçlar, mülakatlar vb. ise puanlaması NESNEL araçlara örnektir.

A) D
B) Y
3)

Doğru - yanlış maddelerinde verilenler bir tür;

A) Önermedir.
B) Yorumdur.
4)

Genellikle bilgi, kavrama ve uygulama gibi Bloom Taksonomisine uygun sınav türü hangisidir?

A) Eşleştirme
B) Çoktan seçmeli
5)

Sentez düzeyinde soru sormak olanaklı olmayan sınav türü hangisidir?

A) Yazılı Yoklama
B) Çoktan Seçmeli
6)

Çoktan seçmeli sınavlar hangi mantık üzerine temellendirilmiştir?

A) Çeldirme Mantığı
B) Akıl Yürütme Mantığı
7)

Doğru cevaplar teste dağıtılırken dikkat edilmeli, doğru cevapların bir örüntü göstermemesi sağlanmalıdır.

A) D
B) Y
8)

Çoktan seçmeli maddelerde seçenek sayısı Lise ve daha üstü öğretim düzeylerinde 5, ortaokul düzeyinde 4 ve ilkokul düzeyinde 3 seçenek kullanılabilir.

A) D
B) Y
9)

Çoktan seçmeli maddelerde seçeneklerin baş harflerinin büyük küçük olması fark etmez.

A) D
B) Y
10)

Öğrencinin yalnızca sahip olduğu bilgiyi değil, aynı zamanda zihninin nasıl işlediğini anlama olanağı sağlayan

A) Essay yoklamadır.
B) Kısa cevaplı sorulardır.
Başka Sınava Geç